]>

אביב שלו – לוגו

http://www.avivshalev.com/taxonomy/term/72/9

עיצוב השפה העיצובית של הלוגו הינו חלק מהליך מיתוג המוצר, הארגון או החברה, כזהו כחלק דומיננטי ממכלול השפה העיצובית שיוצרים ללקוח ,ותפקידו של הלוגו הוא להקרין את הערכי המיתוג באמצעות יצירת פתרון עיצובי הכולל בדרך כלל מספר אלמנטים

,בדרך כלל שילוב של כיתוב ואלמנט גרפי.

בעת תהליך מיתוג או מיתוג מחדש של חברה , עושים שידרוג והתאמה של הלוגו כדי לייצג באופן סמלי וגם פרקטי שינויים או “ערכי מותג” אותם רוצה הארגון לנכס לזכותו.

הלוגו מופיע על נייר המכתבים של הארגון, על המוצרים שלו, על המבנים שבהם הוא שוכן ובמקומות נוספים שבהם יש לזהות את הארגון.

he

beebuzz.tv

http://www.avivshalev.com/beebuzztv

beebuzz.tv

הלוגוש של שירות קידום והפצת וידאו

4p

לוגו

Tue, 04 Sep 2007 14:53:20 +0300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *